Duck hunt
こんにちは


(file đã nén dưới dạng file .zip chỉ cần dowload về giải nén ra là ok,còn có fle pdf..... nữa thì lên goole tìm phần mềm đọc file tương ứng rồi cài vào máy thôi)


DANH SÁCH FILE NÈ: ^^

1.

Minna No Nihongo Beginner I - Listening Comprehension

2.

NGỮ PHÁP 50 BÀI N5

3.

みんなの日本語 II - 2 版-

.4


kanj look an learn bản tiếng việt

5.


cách nhớ kanj n5 pdf

6.


sơ cấp MINA NO NIHONGO


63